Service av värmepumpar

Förläng din värmepumps livslängd
Att utföra service på din värmepump är en viktig del, både för att vid behålla effekten på värmepumpen och för att inte minska livslängden.

När värmepumpen går så cirkulerar inomhusluften genom kylbatteriet (Kondensorn) för att värma upp luften, detta medför att damm, smuts och fett följer med luften in i värmepumpen. Det mesta skall fastna i värmepumpens filter men en del följer även med in och sätter sig i kondensorn.

Denna smuts blir sedan som en isolering på kondensorns lameller och gör att luften får en sämre värmeupptagningsförmåga, då får kompressorn, som är värmepumpens motor arbeta hårdare för att hålla rätt temperatur i huset och livslängden minskar.

Kondensor innan service

För att förebygga detta är det viktigt att filter hålls rena, men även då så kan man inte undvika det helt. Det är därför viktigt att man utför service regelbundet. Vid service plockar vi isär inomhusdelen, vi rengör kondensorn, fläkthjulet, droppskålen.

Vi tar kondenseringstrycket och förångningstrycket, mäter upp fläkthastighet och lufttemperatur ut från pumpen både före och efter service. Vi efter drar all el, läcksöker och utför en kontroll av utomhusdelen och dess komponenter.

Kondensor efter service

En värmepump är betydligt miljövänligare än direktverkande el, olja och ved.

Vid installation av värmepump är det viktigt att certifierad fackman utför arbetet då köldmediet är skadligt för naturen, det är också viktigt att vakumsugning sker för att eliminera luft och eventuell fukt i rören.

Kontakta oss