Värmepumpar

Dra nytta av naturens krafter

En värmepump har två delar

Inomhusdel
Ena delen är en inomhusdel som skall värma upp inneluften/Köldbärarkretsen genom en kondensering av köldmediet som då överför värmeenergi till inomhusluften/köldbärarkretsen via ett kylbatteri (Kondensor).

Inomhusdel för värmepump

Utomhusdel
Utomhusdelen blir en motsatt sida till inomhusdelen och skall där utvinna värme ur utomhusluften, detta sker via en förångning av köldmediet som då överför energi till luften och överför värme till köldmediet via ett kylbatteri (Förångare).

Utomhusdel för värmepump installerad på serverhall

Rätt effekt
När man ska välja värmepump är det viktigt att man tittar på effektiviteten av värmepumpen. Har den ett värde på 5,0 så innebär det att om du stoppar in 1KW effekt så kommer du att få ut 5KW i värme under optimala förhållanden.

Rätt storlek
Det är också viktigt att du väljer rätt storlek av värmepump för just ditt ändamål, en för liten värmepump kommer att resultera i att den övriga värmekällan kommer att få arbeta och där av att minska besparingen jämfört med vad rätt storlek av värmepump kommer att göra. En mindre värmepump får också svårare att hålla önskad temperatur när det blir kallt ute.

Kontakta oss

En värmepump är betydligt miljövänligare än direktverkande el, olja och ved.

Vid installation av värmepump är det viktigt att certifierad fackman utför arbetet då köldmediet är skadligt för naturen, det är också viktigt att vakumsugning sker för att eliminera luft och eventuell fukt i rören.

Kontakta oss