Produkter

Ett urval av våra produkter

En värmepump har två delar

Inomhusdel
Ena delen är en inomhusdel som skall värma upp inneluften/Köldbärarkretsen genom en kondensering av köldmediet som då överför värmeenergi till inomhusluften/köldbärarkretsen via ett kylbatteri (Kondensor).

Utomhusdel
Utomhusdelen blir en motsatt sida till inomhusdelen och skall där utvinna värme ur utomhusluften, detta sker via en förångning av köldmediet som då överför energi till luften och överför värme till köldmediet via ett kylbatteri (Förångare).

En värmepump är betydligt miljövänligare än direktverkande el, olja och ved.

Vid installation av värmepump är det viktigt att certifierad fackman utför arbetet då köldmediet är skadligt för naturen, det är också viktigt att vakumsugning sker för att eliminera luft och eventuell fukt i rören.

Kontakta oss